W jakich sytuacjach należy zdecydować się na wypalanie DPF?

W układach wydechowych silników wysokoprężnych i benzynowych, a także w autach montowany jest filtr DPF, czyli filtr cząstek stałych. Oczyszcza on gazy spalinowe z cząstek stałych. Jest to głównie sadza złożona z cząsteczek węgla, w skład których wchodzi głównie niespalony węgiel w formie sadzy, na której zaadsorbowane są inne substancje, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i tlenki metali. Dzięki nim w dieslach skończył się problem emisji czarnego dymu, co nie jest dobre dla środowiska naturalnego.

(więcej…)